Göm menyn

Kunskap som maktfaktor i global miljöforskning och miljöpolitik

I decennier har forskare utvecklat allt mer komplicerade modeller som förutsäger och visar konsekvenserna av globala miljöförändringar, modeller som ligger till grund för miljöpolitiska beslut. I den första avhandlingen från nya Tema Miljöförändringar visar Ola Uhrqvist hur modellerna växt fram, format och formats av sin tids rådande tankesätt.
Sidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-20