Göm menyn

Alex Orrmalm Auran


 

Bakgrund

Utbildning

Forskarutbildning Tema barn, antagen  januari 2014
Masterutbildning i Genusvetenskap, Södertörns Högskola, 2013
Kandidatutbildning i Genusvetenskap, Södertörns Högskola, 2011.

Forskningsprojekt

Forskningsassistent i projektet Frysta tillgångar: En intersektionell studie av genus, äggbanker och reproduktivt åldrande”, Södertörns Högskola, 2013.

 

Forskningsintressen

  • Spädbarns vardagsliv
  • Spädbarns kulturella praktiker
  • Kultur och normalitet ur ett spädbarnperspektiv
  • Familj, familjebildning och reproduktiva teknologier
  • Etnografiska metoder
     

Nuvarande forskningsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för hur föreställningar om kultur och normalitet samverkar i vår syn på vad det innebär att vara spädbarn i dagens samhälle. Jag intresserar mig dessutom för hur spädbarn själva orienterar sig mot den kulturella materialitet som är en del av deras vardagsliv. Vad säger deras vardagspraktiker om den så kallade spädbarnstiden?

Viktiga frågor för avhandlingen rör hur man kan förstå begrepp som ’deltagande’, ’röst’, och ’perspektiv’ i relation till barn som ännu inte kan göra sig verbalt förstådda. Frågorna kommer att undersökas med hjälp av en etnografisk ansats med fokus på hur spädbarn själva orienterar sig mot kultur i olika sammanhang i deras liv.

Keywords

Spädbarn, etnografi, kultur, normalitet. Babies, ethnography, culture, normality.

Publikationer

Orrmalm Auran, Alex (2013) ”Från pre-human till post-human: Embryots reproduktiva status i skärningspunkten mellan stat och medicin”, Masteruppsats i Genusvetenskap, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorand

Telefon: 013-28 13 05
Fax: 013-28 29 00

E-post: alex.orrmalm.auran@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: alex.orrmalm.auran@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 24 11:21:40 CET 2016