Hide menu

Publicationsbarn bar


Publications
Books

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Johanna Sjöberg (Eds.) (2012). Situating child consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Lund: Nordic Academic Press.

Sparrman, Anna, Cromdal, Jakob, Evaldsson, Ann-Carita & Viveka Adelswärd (red.) (2009). Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild [The Essential of Everyday Life: Some Discourse Analytical Perspectives on Talk, Text and Images]. Stockholm: Carlssons.

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder [Children’s Visual Cultures – School Posters and Idol Posters]. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder [Children’s Visual Cultures – School Posters and Idol Posters]. Lund: Studentlitteratur. TALKING CASSETTE BOOK (2008)

Sparrman, Anna, Torell Ulrika & Eva Åhrén Snickare (red.). (2003).Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys [Visual Traces: Images in Social and Cultural Analysis]. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker [Visual Culture in the Everyday Life of Children – Pictures, Media and Practices] (Diss.). (Linköping Studies in Arts and Science; 250). Linköping: Univ. TALKING CASSETTE BOOK (2006)

Sparrman, Anna. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker [Visual Culture in the Everyday Life of Children – Pictures, Media and Practices] (Diss.). (Linköping Studies in Arts and Science; 250). Linköping: Univ.
 


Book chapters

Sparrman, Anna (accepted 2013). Barn tecknar nakenhet – och sexualitet? [Children draws nudity - and secuality?]. I Yvonne Eriksson (red.). XXXXXX. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt (2012). Situated child consumption: An introduction. In, Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (eds.), Situating child consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, pp. 9-31. Lund: Nordic Academic Press.

Cardell, David, Sparrman, Anna (2012). Enacting money at an amusement park. In Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (eds.), Situating child consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, pp. 115-132. Lund: Nordic Academic Press.

Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna and Eriksson Barajas, Katarina (2011). From Instruction to Reflection: Film in Education in Sweden, In C.K. Cheung (Ed.) Research in Media Education, pp. 151-174. New York: Nova Science Publisher.


Sparrman, Anna (2010). Coco Pops, Kalas Puffar och leksaker: En visuell analys av barntilltalet på flingförpackningar [Coco Pops, Kalas Puffar and toys: A visual analysis of cereal pakages targeting children], In U. Torell, R.Qvarsell and J.Lee (Eds.) Burkar, påsar och paket. Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer. [Cans, bags and parcels: The history of everyday pakckages in consumer culture], pp. 208-233. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Adelswärd, Viveka, Sparrman, Anna, Cromdal, Jakob & Ann-Carita Evaldsson (2009). Den väsentliga vardagen. [The Essential of Everyday Life], pp. 9-12. I: A. Sparrman, J. Cromdal,A-C. Evaldsson & V. Adelswärd (red.) Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild [The Essential of Everyday Life: Some Discourse Analytical Perspectives on Talk, Text and Images]. Stockholm: Carlssons

Cromdal, Jakob & Anna Sparrman (2009). Några diskursanalytiska perspektiv på text tal och bild [Some Discourse Analytical Perspectives on Talk, Text and Images], pp. 13-35. I: A. Sparrman, J. Cromdal,A-C. Evaldsson & V. Adelswärd (red.) Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild [The Essential of Everyday Life: Some Discourse Analytical Perspectives on Talk, Text and Images]. Stockholm: Carlssons

Evaldsson, Ann-Carita & Sparrman, Anna (2009). Barns visuella kulturer  kamratkulturer = Sant [Children’s Visual Cultures ♥ Children’s Peer Cultures = True], pp. 93-132. I: A. Sparrman, J. Cromdal,A-C. Evaldsson & V. Adelswärd (red.) Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild [The Essential of Everyday Life: Some Discourse Analytical Perspectives on Talk, Text and Images]. Stockholm: Carlssons.

Sparrman, Anna (2007) Up the Walls! Children’s Talk About Visuality in Their Own Rooms. In: K. M. Ekström & B. Tufte Children, Media and Consumption: On the Front Edge, pp. 301-317. (The International Clearinghouse on Children, Youth and Media). Göteborg: NORDICOM/Göteborg University.

Sparrman, Anna, Torell, Ulrika och Eva Åhrén Snickare (red.) (2003). Bild och kunskapssökande [Images and the Search of Knowledge], ss. 8-21. I: Visuella spår: Bilder i kultur och samhällsanalys [Visual Traces: Images in Social and Cultural Analysis]. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna. (2003). Aktörsblick, observatörsblick och kameraöga. Videoinspelning som visuell forskningsmetod [Gaze as Agency, Observation and the Camera Eye: Video-recording as Visual Research Methodology] I: Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare (red.), Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys [Visual Traces: Images in Social and Cultural Analysis]. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna & Karin Aronsson. (2003). Pog Game Practices, Learning and Ideology: Local Markets and Identity Work. In: G. Walford (ed.) Investigating Educational Policy Through Ethnnography. (Studies in Educational Ethnography Series, Vol 8), pp. 169-192 Oxford: England.

Sparrman, Anna. (2002). Spectatorship in a Visual World – Sexuality in Children’s Interactions. I: Raoul Grankvist (red.) Sensuality and Power in Visual Culture. pp. 110-119. (Publications from the Department of Modern Languages, Umeå University). Umeå: Univ.

Sparrman, Anna. (2002). Barns bruk av mediebilder – Girl Power och ishockeydrömmar [Children’s Use of Media Pictures – Girl Power and Ice-hockey Dreams]. I: Anne Banér (red.) Idol, image, identitet [Idol, Image and Identity]. ss. 25-46. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning.

Sparrman, Anna. (1996). En stad på lager av lera [A Town Built on Clay]. I: Mellan bronssköld och JAS-plan – glimtar av Lidköpingsbygdens historia. Lidköpings stads 550-årsjubileum den 16 juni 1996 [In: Between Bronz Shields and JAS-planes – Glimpses from the History of the Lidköping Area. The Jubilee of the City of Lidköping’s 550 years June 16th 1996], ss. 404-419. Lidköping City/Vänermuseet.


Peer reviewed articles

Sparrman, Anna (accepted 2013). Visual representations of childhood. In Heather Montgomery (Ed.), Oxford Bibliographies in Childhood Studies. New York: Oxford University Press.

Sparrman, Anna & Lindgren, Anne-Li (2010). Visual documentation as a normalizing practice: a new discourse of visibility in preschool. Special issue on children and surveillance. Surveillance & Society, 7 (3/4): 245-258.

Sparrman, Anna (2009). Ambiguities and paradoxes in children’s talk about marketing breakfast cereals with toys. Young Consumers, 10(4): 297-313.

Sparrman, Anna & Aarsand, Pål (2009). Towards a critical approach on children and media. Journal of Children and Media, 3(3): 303-307.

Sparrman, Anna (2007). Åtta fotografiska bildserier. Om engångskameror och ungdomar som medforskare [Eight Photo Series: About Disposable Cameras and Young People as Participant Researcher’s]. Sosiologi idag, (Theme Issue on Visual Sociology), 36 (4): 53-76.

Sparrman, Anna (2006). Film as a Political and Educational Device: Talk About Men, Male Sexuality and Gender Among Swedish Youth. Visual Studies 21 (2): 167-182.

Sparrman, Anna (2005). Video-recording as Interaction: Participant Observation of Children’s Everyday Life. Qualitative Research in Psychology. Special Issue on ‘Visual Methodologies’, 2: 241-255.

Lindgren, Anne-Li & Anna Sparrman. (2003). Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med documentation [About Being Documented: Ethical Aspects on Pre-school Work on Documentation]. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8 (1-2): 59-70.

Sparrman, Anna. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker [Visual culture in the Everyday Life of Children – Pictures, Media and Practices]. Barn [Journal Children], 3: 21-33.

 

Other scientific articles

Sparrman, Anna (2011). Barnkulturens sociala estetik. [The social aesthetics of child culture] Locus, 3: 25-44.

Sparrman, Anna (2006). Young Peoples’ Consumption of Visual Culture: Collector Gadgets, Sexuality and Identity. Presentation of a Research Program. Nordicom Review, 27; 1: 114-116.

Sparrman, Anna (forthcoming/2006). Men and Male Sexuality: Upper Secondary School Pupils’ Talk About the Film Lilya 4-ever. ebook Sex and Sexuality: Exploring Critical Issues. Oxford: Inter-Discplinary Press.

Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna och Katarina Eriksson (2005). Film i klassrummet reser välfärdsfrågor [Film in Class Rooms Raise Welfare Issues]. Lokus 3-4: 14-25.

Sparrman, Anna & Katarina Eriksson (2004). Skolbio studerad genom kameralinsen. Erfarenheter från ett forskningsfält [School Film Studied Through the Camera Lens. Experiences Frorm a Research Field]. Didaktisk Tidskrift, 14 (2-3): 71-90.

 

Reviews

Sparrman, Anna (2013). Queering the sexual child? NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 1 :1-5.

Sparrman, Anna (in press 2012). Book review: David Marshall (Ed.), Understanding Children as Consumers. Journal of Consumer Culture, 12(1): 112-114.

Eriksson, Katarina & Anna Sparrman. (1997). Review of the New Girl: Girl’s Culture in England 1880-1915 Sally Mitchell. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 18: 76-78.


Popular publication

Sparrman, Anna (2010). Barns och ungas medievanor [Young people’s media habits]. In Barns och ungas kultur: Kultur i siffror 2010:1 [Children and young people's culture: Culture in numbers 2010:1], pp. 32-34. Stockholm: Statens Kulturråd.

Sparrman, Anna (2010). Mysteriet med staden [The mystery with the city]. UEF Utställningsestetisktforum, http://www.ueforum.se/ [Review of a children’s exhibition produced by Riksutställningar]

Sparrman, Anna (2006). Finns det Nattpäron? [Are There Night Pears?] Internettidningen [Internet Magazine] Utställningsestetisktforum, http://www.ueforum.se/. [Review of Children’s Exhibition produced by Museum of Work]

Sparrman, Anna. (2003). Visuell kultur i barns vardagsliv [Visual Culture in Children’s Everyday Life]. Färg notiser. (Från Stiftelsen Svenskt Färgcentrum), 69: 6-8.

Sparrman, Anna & Karin Aronsson. (2002). Pogs – ett spel i tiden [Pogs – A Game of Its time]. Bild i skolan [Journal Images in school], 3, ss. 24-28.

Eriksson, Katarina & Anna Sparrman. (2002). ”Hej och välkommen till barnens sagotimme” Barn leker barnkultur på fritids [’Hello and Welcome to Children’s Story-time’: Children Play Culture for children at an After-school Centre] (Working papers on childhood and the study of children). Linköping: Universitet.

Sparrman, Anna. (1998). Förord [Foreword]. Konstföreningen Lidan, konstnärskatalog [The Art Association Lidan, Catalog Over Artists], Lidköping

Sparrman, Anna. (1996). Vänermuseet i Lidköping [Vänermuseet in Lidköping]. Västgötabygden. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård, nr. 2, årg. 51, ss. 12-14.

Sparrman, Anna. (1994). Göte Hultqvist. Lidköpingsbygden. Lidköping: S:t Nicolai Gille, ss. 31-34. [A one day documentation of an aquarelle painter].

Sparrman, Anna. (1993). Konst – kvinnor – konkurrens [Art – Women – Competition]. I: Från Léger till Larsson: Solveig och Axel Lindahls konstdonation [From Léger to Larsson: Solveig and Axel Lindahl’s Art Donation]. Utställningskatalog Lidköpings Hantverks och Sjöfartsmuseum [Exhibition Catalog from Lidköping Hantverks och Sjöfartsmuseum]: 20-22.

 child

 

 

 

 

 

professor

Telephone: 013-28 29 64
Fax: 013-28 29 00

E-mail: anna.sparrman@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT


About Child studies

liten barnChild Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).


About Tema

Tema greenThe objective for TEMA - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society. Tema aims to provide a major impetus in career development for both future researchers and those who have just entered the field of research

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Water and environmental studies

 

LiU logo

 

 

liueng


Page responsible: anna.sparrman@liu.se
Last updated: 2014-03-25