Göm menyn

Posthumanistiska studier vid Tema Genus

Hub BANNER


 

Människor och kultur (humanioras klassiska studieobjekt) måste idag förstås i relation till teknik och medier,  medicin och naturvetenskap, andra djur och miljöförändringar. Det är mer uppenbart än någonsin att människor fullt ut finns i naturen och naturen i oss. Nu omprövas vår världsbild och självbild, nya frågor ställs kring etik, politik och rättvisa. Postdisciplinär genusvetenskap och feministisk teori ligger i forskningens framkant i just detta. Vid The Posthumanities Hub träffas och utvecklas samtida mer-än-mänskliga humanvetenskaperna (ex environmental humanities, human animal studies, science and literature studies, medical -, digital posthumanities, new media, cyborg studies, etc).  

Vid The Posthumanities Hub använder och utvecklar vi tvärvetenskaplig kulturforskning och posthumanistiska genusstudier som hanterar specifika problem systematiskt, utan att tudela världen i antingen kultur eller natur. Här bedrivs internationell feministisk forskning, forskarutbildning och grundutbilding, samverkan i form av medborgarhumaniora och nätverksbyggande inom de konverserande forskningsområdena genusvetenskap, vetenskaps- och teknikstudier och cultural studies. Vi utvecklar och bidrar till nya utmanande fält som Environmental Humanities, Human Animal Studies, Digital och Medical Humanities. Trivs bäst gör vi där vetenskaperna bryts mot varandra och mot konst och samhällsengagemang. Gemensamt för vår forskning är att den kritiskt och kreativt rör sig bortom humanioras bekvämlighetszoner (teknik, kropp, miljö, djur) och förnyar humaniora (och andra vetenskaper) inifrån - och utifrån samhällsrelevanta frågeställningar.

Om The Posthumanities Hub:

The Posthumanities Hub har som en postkonventionell forskargrupp och samarbetsplattform attraherat en strid ström av internationella gästforskare (doktorander eller seniora forskare från 13 olika länder och 29 olika universitet) sedan starten 2008 (vårt öppningsevent var "Darwin Day@Gender Studies" 2009).

The Posthumanities Hub är ett nav för följande internationella forskarnätverk:

  • The Posthumanities Network: Next Genderation (Vetenskapsrådet)
  • New Materialisms: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter' (EU Cost Action)
  • Posthumanities International Network (RJ)

Forskningen har finansierats av exempelvis Vetenskapsrådet, Europeiska forskningsrådet (ERC stg), Riksbankens Jubileumsfond, Nordiska forskningsrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Delegationen för Jämställdhet (Högskoleverket), Knut och Alice Wallenberg, EU Cost Action samt strategiska satsningar vid Linköpings universitet och Filosofisk fakultet. Vår naturkulturforskning finansieras också av MISTRA och FORMAS i syfte att etablera det svensk-internationella programmet The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory (pi och programchef Cecilia Åsberg).

Vi bedriver ett stort antal forsknings- och samverkans projekt (gärna över fakultersgränser och mitt i kultur- och naturvetenskapliga problem), men också individuella doktorandprojekt. Vid The Posthumanities Hub som forskargrupp finansieras och utbildas en grupp doktorander, varav nästan hälften är affilierade hit från annan forskningsavdelning vid LiU eller från utländska universitet, men även postdoktorala forskare befinner sig helt (anställda) eller delvis (affilierade) hemma hos oss. De första doktoranderna finansierades av den strategiska satsningen som Linköpings universitet gjorde på Cecilia Åsberg som LiU-forskare "LiU Research Fellow - Future Research Leaders" 2008-2012).

Inom GEXcel International Collegium (tre-universitets genus-excellence centrum) leder Cecilia Åsberg (CÅ) sedan 2012 dessa Hub-relaterade inriktningar av Feminist Posthumanities:

  • Environmental Humanities in Feminist Arts and Sciences, med Astrida Neimanis
  • Feminist Technoscience Studies: Re-inventing Technologies, Biologies and Medicine, med Ulf Mellström, Nina Lykke och Margrit Shildrick
  • New Media, Digital Cultures, Social Imaginaries in Posthumanist Gender Studies, med Lissa Holloway Attaway
  • Liminal lives, bodily ethics and bio-curious feminist posthumanities

Vi leder också den nya satsningen på ett internationellt environmental humanities-program, The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory, med ett stort forskarkonsortium om tretton universitet (the environmental humanities collaboratory), kapacitetsbyggande aktiviteter och en livlig projektportfölj. Seed Box-satsningen baseras på inte mindre än nio olika enheter, program, avdelningar och centra vid Linköpings universitet - framförallt Grönt kritiskt forum och The Posthumanities Hub (bägge vid TEMA insitutionen), men även på tvärvetenskapliga miljöforskare vid Uppsala universitet, KTH, BTH, Stockholms universitet, Örebro universitet, University of Western Sydney, University of Texas at Arlington, Queen's University (CA), University of Western Australia, La Trobe University, Goldsmiths University of London, University of Sydney och Utrecht University (NL).

Mer information finns på engelska.


Sidansvarig: cecilia.asberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 20 14:03:12 CEST 2016