Tema » Tema Genus » Medarbetare och kontakt » Åsberg, Cecilia » www.theseedbox.se » Environmental Humanities Collaboratory

MISTRA and Formas Forskningsprogram inom Environmental Humanities

The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory

 

I en värld av dramatiskt stegrad klimatpåverkan har vi inte längre lyxen att föreställa oss natur som avskild från kultur. Det talas om en ny geologisk tidsålder ”antropocen”, vilken kännetecknas av en omfattande mänsklig påverkan på jorden. Miljön verkar idag lika mycket inuti oss som vi människor verkar i miljön. Men humaniora är fortfarande till stora delar kvar i uppdelningen mellan natur och kultur – och behöver tänka om. Vi behöver mer levande, världsligt förankrade, materiella – ja, elementärt omdefinierad – humaniora som kan omfatta såväl natur och ekologiska sammanhang som etik, skapande relationer och identitetsprocesser. Här krävs integrerade och mångsidiga förhållningssätt som kan svara upp mot förändringar lika snabbt som den värld som studeras. Detta forskningsprogram är på så vis unikt i hur det antar utmaningarna vi står inför med just det breda omfång som environmental humanities tillåter (över natur och kulturgränsen, dvs en form av posthumanities). Avancerade perspektiv inom feministisk, postkolonial och queer teori bryts mot Human Animal Studies, bioetik, ekokritik, grön humaniora, kritisk politisk teori, och andra former av kreativ och kritisk posthumaniora i tvärvetenskapliga gränssnitt för konst, kultur, genus, samhälle, natur- och miljövetenskaper.

 

InauguralSyftet med detta forskningsprogram är att sätta upp forskningsplattformen The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory som en pilotmodell för ett internationellt centrum inom det som alltmer kommit att beskrivas som environmental humanities. Utgångspunkten för vår "Frölåda" är de tvärvetenskapliga forskargrupperna och mötesplatserna vid Institutionen för TEMA, Linköpings universitet; The Posthumanities Hub och Grönt Kritiskt Forum, och våra nätverk samt intensiva samarbeten med environmental humanities forskare vid:

Linköping University - värdinstitution  

University of Western Sidney (ICS)

Uppsala University 

University of Texas at Arlington

Blekinge Institute of Technology (BTH) 

Queen’s University 

Stockholm University 

University of Western Australia

Örebro University 

University of Sydney

Royal Insitute of Technology (KTH) 

Goldsmith’s University

 

Utrecht University

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Artist Jenny Soep, from opening event 17 September, 2015.

 


Utgångspunkten i vårt forskningsprogram är fyra överordnade problem:

1) den sociokulturellt omfattande distanseringen, abstraktionen och känslan av maktlöshet vad gäller de stora miljöfrågorna

2) synen på miljöfrågan som ett problem som främst bör hanteras av expertis och den avpolitisering som därigenom uppstått

3) det negativa, till och med apokalyptiska anslaget kring miljöfrågor

4) kompetensuppdelningen och avskärmningen av miljön från andra relaterade frågor som globalisering, etnicitet och lokal kultur, genus och kroppslighet, expropriering och re-apropriering av en värld som tillhör oss alla.

 

Projektportfölj

 

 

 

KOntakt

Cecilia Åsberg, vetenskaplig ledare Toxic Embodiment
Johan Hedrén, vetenskaplig ledare Green Futures
Eva Lövbrand, vetenskaplig ledare Weather and Climate Change
Astrida Neimanis, vetenskaplig

                                                                                                                            ledare Deep Time, Deep Earth, Deep Waters
                                                                                                                            Jonas Anshelm, vetenskaplig ledare Deep

                                                                                                                            Time, Deep Earth, Deep Waters

Finansiär

Mistra och Formas