Göm menyn

Björn-Ola Linnér

Björn-Ola Linnér är professor i Tema Miljöförändring samt vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet, där han tidigare var föreståndare (2006-2010). Han är också programchef för Mistra Geopolitics samt associerad forskare vid Stockholm Environment Institute och  Institute for Science, Innovation and Society (InSIS) vid Oxford University, Linnér är programchef för Mistra Geopolitics.

Han forskar om internationell klimatpolitik hållbar utveckling. Hans pågående publiceringar handlar om länkningar mellan klimatpolitik, hållbar utveckling och energiutveckling samt klimatvisualisering, transnationell styrning och utopiskt och dystopiskt tänkande på klimatområdet. Han har bland annat skrivit böckerna The Return of Malthus: Environmentalism and Postwar Population–Resource Crises,samt The Political Economy of Climate Change Adaptation på Palgrave Macmillan.

Bland sina utmärkelser är han särskilt glad för 2009 Junior Faculty Prize för att stötta unga forskares karriärer. Han har suttit i flera svenska och utländska kommittéer. Som forskare har han varit aktivt involverad i FNs klimatförhandlingar under en längre tid. Han var medlem av den svenska delegationen för att slutförhandla syntesrapporten från FNs klimatpanels fjärde bedömningsrapport 2007. Han har varit gästforskare vid  CIRES, Center for Science and Technology Policy Research, University of Colorado, the Institute for Science, Innovation and Society (InSIS) vid Oxford University, University of California at Santa Cruz och Hall Centre for the Humanities, University of Kansas samt har pågående samarbeten med flera ledande forskningsinstitut runt om i världen. Han är medlem av Naturvårdsverkets Miljöforskningsråd.

Political Economy of Adaptation

Senaste bok:

Benjamin Sovacool and Björn-Ola Linnér

The Political Economy of Climate Change Adaptation​

Palgrave Macmillan, 21 October 2015

 

 

Senaste publikationer:

Special Issue on Non-State Actors in the New Landscape of International Climate Cooperation in Environmental Politics 26, 4, 2017.

Bäckstrand, K., Kuyper, J. W., Linnér, B-O. & Lövbrand, E. (2017) Non-state actors in global climate governance: from Copenhagen to Paris and beyondEnvironmental Politics 26, 4: 561-579.

Lövbrand, Hjerpe and Linnér, B-O. (2017). Making climate governance global: how UN climate summitry comes to matter in a complex climate regime. Environmental Politics 26, 4: 580-599.

Sovacool, B, Linnér, B-O & Klein, RJT (2016). Climate change adaptation and the Least Developed Countries Fund (LDCF): Qualitative insights from policy implementation in the Asia-Pacific. Climatic Changedoi:10.1007/s10584-016-1839-2.

Glaas, E, Gammelgaard Ballantyne, A, Neset, T-S & Linnér, B-O (2016).  Visualization for supporting individual climate change adaptation planning: Assessment of a web-based tool. Landscape and Urban Planning. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.09.018

Neset T-S, Glaas E, Ballantyne AG, Linnér B-O, Opach T, Navarra C, et al. (2016). Climate change effects at your doorstep: Geographic visualization to support Nordic homeowners in adapting to climate change. Applied Geography. 74:65-72.

Amars, L., Fridahl, M., Hagemann, M., Röser, F. & Linnér, B.-O. (2016) The transformational potential of Nationally Appropriate Mitigation Actions in Tanzania: assessing the concept’s cultural legitimacy among stakeholders in the solar energy sector. Local Environment, Doi: 10.1080/13549839.2016.1161607.

Nasiritousi, N., Hjerpe, M., & Linnér, B-O. (2016). The roles of non-state actors in climate change governance: understanding agency through governance profiles. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 16(1), 109-126.

Nasiritousi, N. & Linnér, B-O. (2016). Open or closed meetings? Explaining nonstate actor involvement in the international climate change negotiationsInternational Environmental Agreements: Politics, Law & Economics. 16(1), 127-144.

Johansson, J., Opach, T., Glaas, E., Neset, T.-S., Navarra, C., Linnér, B.-O., Rød, J. K. (in press) VisAdapt: A visualization tool to support climate change adaptation. IEEE Computer Graphics and Applications.

Juhola S, Glaas E, Linnér B-O, Neset T-S. (2016). Redefining maladaptation. Environmental Science & Policy. (55), Part 1:135-40.

Sovacool, B.K., B.-O. Linner, and M.E. Goodsite, The political economy of climate adaptation. Nature Climate Change, 2015. 5(7): p. 616-618.

Glaas, E., Gammelgaard Ballantyne, A. Neset, T-S, Linnér, B-O, Navarra, C., Johansson, J., Opach, T., Rød J.K. and Goodsite, M. E.  Facilitating climate change adaptation through communication: Insights from the development of a visualization tool. Energy Research and Social Science, 2015, 10, 57-61. 

Fridahl, M. & B.-O. Linnér (2015). Perspectives on the Green Climate Fund: Possible Compromises on Capitalization and Balanced Allocation. Climate and Development. 8 (2): 105-109.

Linnér, B-O and Wibeck, V. (2015). Dual high-stake emerging technologies: a review of the climate engineering research literature. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate ChangeDOI: 10.1002/wcc.333.

Uhrqvist, O and Linnér, B-O. (2015). Narratives of the past for Future Earth: The historiography of global environmental change researchThe Anthropocene Review doi:10.1177/2053019614567543.

Fridahl, M., Upadhayay, P. & Linnér, B.-O. (2014). Supporting Nationally Appropriate Mitigation Actions through the Green Climate Fund: Governance Capacities and ChallengesCarbon Climate and Law Review, 4: 257–269.

 

Linnér, B-O. and Pielke Jr., R. ”Kasta inte ut barnet med badvattnet” Dagens Nyheter, DN-Debatt 2013.09.27

Linnér, B-O. and Pielke Jr., R.  ”Mer auktoritär politik inte lösningen på klimatfrågan” Dagens Nyheter, DN-Debatt 2013.09.27. 

Linnér, B-O. and Pielke Jr., R. ”Frågan är hur globala institutioner ska styras” Dagens Nyheter, DN-Debatt 2013.10.08.

Bolund, P, Magnusson, T. and Linnér, B-O. ”Samhällets beredskap dålig för att möta extremt väder” Dagens Nyheter, DN-Debatt 2013.07.08. 

Linnér, B-O. Rudén, J., Flodin, U. Dags att tvinga Trafikverket ta klimathänsyn, Göteborgs-Posten Debatt, 2013.09.18 

 

LiU nytt om artikel om risker med klimatanpassning i Nature Climate Change

Den Internationella Förhandlingsbarometern: Över 8000 enkätsvar vid FNs klimatförhandlingar och vid Rio +20.

VisAdapt: ett nytt webbverktyg för att underlätta för husägare att anpassa sig till ett förändrat klimat.

VisAdapt.info

 

 

 


Professor

Tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning

  
Tel: 011-36 32 33
Epost: bjorn-ola.linner@liu.se
Adress: Tema V, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Twitter: Follow @BjornOlaLinner

 

foto liu video

 

 

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: bjorn-ola.linner@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 30 08:11:04 CEST 2017