Göm menyn

Linnea Eriksson

 

Bakgrund 

  • Doktorand vid Tema Teknik och social förändring, samt forskarskolan Program Energisystem, sedan HT 2010
  • Master i Policyanalys, examen VT 2010
  • Politices Magisterexamen med inriktning Statsvetenskap, examen HT 2008
     

Vetenskapliga intresseområden

  • Separata policyområden och dess påverkan på hållbar utveckling
  • Policyprocesser inom och mellan offentliga och privata aktörer
  • Samverkan mellan aktörer i nätverk
  • Samhällsplaneringsfrågor rörande framförallt infrastrukturer och stora tekniska system
  • Frågeställningar kring regionala och lokala organisationer och strukturer

Keywords:

Doktorandprojekt

I mitt projekt studerar jag utvecklingen av regionala hållbara transportsystem och hur energifrågor behandlas i de sammanhangen. Transporter och energi tillhör traditionellt två olika policyområden, men för att uppnå det hållbara transportsystemet behöver dessa och andra policyområden sammanföras och integreras. Därför står policyområdens integration och separation i fokus för min studie. Utvecklingen av transportsystemet involverar flertalet komponenter och aktörer, vilket gör att mycket av planeringen sker i nätverk mellan både offentliga och privata aktörer. Jag intresserar mig för de olika aktörernas uppfattningar, möjligheter till påverkan och hur de förhåller sig till varandra i olika processer. Även vilken roll nätverken har i planeringen och beslutsfattandet är intressant för min studie. Regioner i Sverige är intressanta, eftersom frågor kring framtida utveckling i hög grad blivit regionala, antingen genom nationella direktiv eller tack vare lokala viljor. Utvecklingen av ett hållbart transportsystem begränsar sig inte enbart till regionen utan är beroende av beslut som sker på nationell och internationell nivå, jag studerar därför hur dessa påverkar och är del av den regionala samverkan.

Undervisning

Jag undervisar om planering och policy för urban och regional hållbar utveckling, samt biobränslen, på masterprogrammet Science for Sustainable development vid LiU. Vid Lintek undervisar jag om styrmedel för energieffektiva transporter på civilingenjörsprogrammet Energi, Miljö och Management. Jag handleder också c-uppsatser på Lärarprogrammet och på programmet för Kultur, Samhälle och Media. Jag har handlett studenter på IT-programmet vid projektarbeten kopplade till arbetslivet, genom CMTS.

 

Publikationer

Olsson, L., Hjalmarsson, L., Wikström, M., Larsson, M., Bridging the implementation gap: Combining backcasting and policy analysis to study renewable energy in urban road transport (2015) Transport Policy, 37, pp. 72-82.

Hjalmarsson, Linnea. ”Regional Transport Policy: Progress Towards Environmental Adaption?”. The 13th World Conference on Transport Research, WCTR 2013, Rio de Janeiro, Brazil, July 15-18, 2013

 


 

 

 Linnea

Doktorand

Telefon: 013-28 58 37
Fax: 013-28 44 61

E-post: linnea.hjalmarsson@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: linnea.hjalmarsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 31 14:10:58 CET 2016