Göm menyn

Linus Johansson Krafve

 

Bakgrund

Kandidatexamen, Linköpings universitet 2008 (statsvetenskap).

Masterexamen, Linköpings universitet, 2010 (policyanalys).


Vetenskapliga intresseområden

Mina främsta empiriska intresseområden är ekonomisering av den offentliga sektorn. Jag studerar hur ekonomiska värderingspraktiker bedrivs och tar sig uttryck i gränslandet mellan politik, förvaltning och medborgare, med en tonvikt på hur förvaltningen på tjänstemannanivå fungerar.

Teoretiskt är jag intresserad av att med hjälp av Science & Technology Studies (STS) förstå hur olika värden förhandlas, utvecklas, formas och iscensätts i offentliga organisationer genom att betrakta dem som praktiker. Som metod för datainsamling använder jag framförallt etnografiska metoder tillsammans med intervjuer.


Keywords

Science and technology studies; Valuation studies; Sociology of justification; Marketization; Market reform


Nuvarande forskningsprojekt

Avhandlingen

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur man i landstinget arbetar med att få till en modell för vårdval i primärvård. Jag studerar hur tjänstemännen på ledningsstaben i Östergötland gör för att designa marknad, konkurrens och kundval. Ett särskilt intresse riktas mot hur denna verksamhet iscensätter och formar olika värden inom primärvården. 

Övriga projekt

Vintern 2010/2011 arbetade jag med ett projekt på uppdrag av stiftelsen Leading Health Care. Projektet handlade om rökavvänjning i vården och slutrapporterades i april 2011.

Jag är även delaktig i ett forskningsprojekt om nätverk mellan kliniker som är bedriver läkemedelsprövningar som en del av den kliniska verksamheten. Projektet bedrivs på uppdrag av Läkemedelsverket.


Undervisning

Jag föreläser, leder seminarier och handleder uppsatser inom flera olika ämnen. Ett urval av insatser jag har gjort (en del pågående):

- Föreläser om policyanalys på det internationella masterprogrammet i hållbar utveckling.

- Seminarieledare på Det svenska politiska systemet, statsvetenskap;

- Seminarieledare på metodkurs, statsvetenskap;

- Seminarieledare på Teknik i kommunikationssamhället, lärarutbildningen;

- Handledare b- och c-uppsatser, statsvetenskap;

- Handledare researchuppsatser, KSM.


Publikationer (i urval)

Avhandling

Johansson Krafve, Linus (2015): Valuation in Welfare Markets. The Rulebooks, Whiteboards and Swivel Chairs of Care Choice Reform. 

Artiklar

Johansson Krafve, Linus (2011): "To Design Free Choice and Competitive Neutrality: The Construction of a Market in Primary Care", Scandinavian Journal of Public Administration 15(4): 45—66. Mer info och nedladdning

Haywood, Gordon, Johan Nilsson, Michael Franklin, Paul Gilbert, Linus Johansson Krafve, Lisa Lindén, Mark MacGillivray, Robert Meckin (2014): "Valuation Studies: A Collaborative Valuation in Practice", Valuation Studies 2(1): 71–85. Mer info och nedladdning

Bokkapitel

Johansson Krafve, Linus (2014): “Marketization by the (rule)book: Concern for market and public values in primary care” i Geiger et al (red): Concerned Markets: Economic ordering for multiple values, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Mer info

Helgesson, Claes-Fredrik & Johansson Krafve, Linus (2015): “The Making of Valuations of Data in Clinical Registry Networks” i Dussauge et al (red): Value Practices in the Life Sciences & Medicine, Oxford: Oxford University Press. Mer info

Helgesson, Claes-Fredrik & Johansson Krafve, Linus (2015): “The Compound Collaborations of Clinical Registries” i Penders et al (red): Collaborations Across Health Research and Medical Care, Aldershot: Ashgate Publishing.  Mer info

 

Övrigt

Jag tillhör seminariegruppen ValueS.

Sessionsledare under konferensen STS 2011 i Linköping, 23-24 mars 2011. 

Under april–juli 2012 var jag gästforskare vid The Department of Health Care Governance, iBMG, Erasmus University, Rotterdam. 

Linus

DOKTORAND

Telefon: 013-28 56 56
Fax: 013-28 44 61

E-post: linus.johansson.krafve@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: linus.johansson.krafve@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 19 14:09:55 CEST 2015