Göm menyn

Steve Woolgar

 

Forskningsintressen

Steve Woolgars forskning fokuserar på vetenskap och teknikstudier, styrning och ansvarsrelationer samt vardagliga föremål och vanliga tekniker. Men han är också intresserad av användningen av neurovetenskap inom förvaltningen och i näringslivet. Andra intresseområden är provokation och intervention, visualisering och evidens samt samhällsteori.

 

Bakgrund

Innan Woolgar började arbeta som professor vid University of Oxford år 2000 var han professor i sociologi och chef för avdelningen för humaniora samt chef för CRICT (Centrum för forskning om innovation, kultur och teknik) vid Brunel University. Han har en kandidat- och masterexamen från Emmanuel College, University of Cambridge, där han också har avlagt doktorsexamen. Sedan dess har han varit gästprofessor vid McGill University, MIT, Ecole Nationale Supérieure des Mines i Paris samt vid UC San Diego. Han har erhållit ett Fulbright Stipendium, ett Fulbright Senior Stipendium och ett ESRC Senior Research Fellowship.  År 2008 tilldelades han den prestigefyllda utmärkelsen JD Bernal Prize från the Society for Social Studies of Science (4S) för sina många bidrag till fältets utveckling.

Woolgar har publicerat verk inom områden som teknik- och vetenskapsstudier, samhällsteori och sociologi. Hans verk har översatts till kinesiska, holländska, franska, grekiska, japanska, portugisiska, spanska och turkiska.

Han har arbetat på flera olika europeiska och brittiska regeringsrådgivande organ, inklusive framtidsforskningspaneler och ministerrådgivande grupper, men också som rådgivare inom olika forskningsområden i Danmark, Nederländerna och Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROFESSOR

Telefon: 013-28 56 17
Fax: 013-28 44 61

E-post: Steve.Woolgar@sbs.ox.ac.uk 

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015