Göm menyn

Perspektiv på tekniken

I skriftserien Perspektiv på tekniken presenteras aktuell forskning om människa, teknik och samhälle. Skrifterna ger inblickar, råd och perspektiv på ett tillgängligt och användbart sätt. Serien riktar sig till praktiker, till studenter och lärare på olika nivåer och till en intresserad allmänhet. Redaktör för skriftserien är Jonas Anshelm.

Böckerna beställs genom Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se eller tel. 013-28 21 71. (kostnad 60:-)

 

praktikerserienPERSPEKTIV PÅ TEKNIKEN

Nr 1. Medicinska simulatorer - hur de kan användas i undervisningen. Erfarenheter och råd. Ericka Johnson, febr 2007. (91 sid)

Nr 2. Hur kan kommuner styra sociotekniska system? - exempel från bredband och energisystemen. Jenny Palm & Elin Wihlborg, febr 2007. (104 sid)

Nr 3. El nära och långt borta - hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh, aug 2007. (116 sid)

Nr 4.  Vad är tvärvetenskap och hur kan den göras?  Erfarenheter från forsknignen om teknik och samhälle.  Boel Berner, maj 2011. (145 sid)

Nr 5.  Teknisk besvisning - hur går det till?  En kriminalteknisk resa genom rättsväsendet.   Corinna Kruse, 2012 (99 sid)  (innehåll)

Nr 6. Vallastaden växer fram - Policy och Planering för en ny stadsdel. Jenny Palm & Elin Wihlborg, febr 2013. (81 sid)

Nr 7.  Tio skäl att strunta i miljön. Om varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende. Per Gyberg & Carl-Johan Rundgren  (128 sid)

 

 

Kalendarium

Högre seminarium

TEVS
P6
ValueS
Environmental Humanities

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 12 13:49:00 CEST 2016