Göm menyn

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2017

 


Den 20-22 september 2017 anordnas den nationella konferensen Teknik- och
vetenskapshistoriska dagar på Arbetets Museum i Norrköping. Konferensen
går av stapeln vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom
teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält, samt till
personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2017 års konferens är
Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med
institutionen för Tema, Linköpings universitet.

Ett av konferensens bärande teman kommer att vara miljöhistoria. Denna
historiska disciplin kom till Sverige i slutet av 1990-talet och innebar då ett 
förhållandevis nytt sätt att undersöka historiska förändringar. På senare år har 
ett växande miljöhistoriskt forskningsintresse kunnat skönjas såväl i Sverige som 
internationellt, vilket inte minst syns i satsningar på miljö-humaniora vid ett flertal
lärosäten. Syftet med att ha miljöhistoria som tema på en teknik- och 
vetenskapshistorisk
konferens är att skapa diskussion kring tekniken och 
vetenskapens relation till vår samtids
miljöutmaningar. Givet hur 
klimatförändringarna och andra miljöproblems betydelse som
drivkraft för 
samhällsutvecklingen hamnat allt högre på agendan under det gångna 
århundradet, har också synen på tekniken och vetenskapens möjligheter och problem i
relation till miljön förändrats. Teknikens inneboende ambivalens som 
både skapare av och
tänkbar lösning till olika sorters miljöproblem kommer 
således särskilt att lyftas fram och
diskuteras. 
Utöver miljöhistoria har även medicinsk historia och digital humaniora fastställts
som 
teman.

 

Professor Rosalind Williams från MiT och Associate Professor Timothy LeCain
från Montana State University har tackat ja till att vara konferensens keynote
speakers.
 Mer om konferensens två keynote speakers.


Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska, och
konferensavgiften är 1500 SEK.
Eventuella frågor skickas till: konferens2017@gmail.com


English summary

A national conference on the History of Science and Technology will be held at
Arbetets museum in Norrköping, September 20-22, 2017. The conference is held
every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history
of technology and science and adjacent research fields and to people working in
the museum sector. Organizer for the 2017 conference is the Swedish National
Committee of the History of Technology and Science in cooperation with the
Department of Thematic Studies, Linköping University. The main topic of the
conference is environmental history. For further information, please send a
message to: konferens2017@gmail.com 

NYHETER

 

Viktiga datum


Program

Abstract 

 

arb


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 19 11:01:19 CEST 2017