Göm menyn

Studievägledning

Varje utbildning, på grund- såväl som på avancerad nivå, ska vara kopplad till en studievägledare. Studievägledaren ska sätta studenten i centrum och se utvecklingsmöjligheter hos varje individ. Arbetssättet ska vara samordnande, utredande och alltid med respekt för studentens behov. Det är alltid studentens ansvar att fatta beslut som rör det egna valet.

Med studievägledning avses sådan verksamhet där vägledaren stöttar studenten att identifiera och analysera valmöjligheter i den utbildnings- och utvecklingsprocess som leder till individuell studie- och karriärutveckling. Studievägledning syftar till att bistå studenter och presumtiva studenter vid val av studieväg och att ge stöd i studiesituationen och inför kommande arbetsliv. Studievägledaren ska aktivt bistå både den presumtive och den antagna studenten så att denne kan nå ökad insikt om såväl egna resurser som utbildningsutbudets möjligheter och begränsningar. Detta möjliggör för studenten att fatta välgrundade beslut.


Här är exempel på några av de frågor du kan få hjälp med:

• vägledning och information om institutionens kurser och program

• antagnings- och behörighetsfrågor

• planering, upplägg och innehåll av dina studier

• studieteknik

• information kring utbytesstudier

• frågor om att studera med funktionshinder

• tillgodoräknanden i samband med studieuppehåll, studieavbrott eller att återuppta studier

• möjligheter att läsa vidare på avancerad nivå

• ansöka om examen

• vart leder utbildningen? Hur ser arbetsmarknaden ut?

test

 

 

 

 

 

 

test

 

 

 

test

 

 


Sidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 05 16:03:13 CEST 2014